نوشته های برچسب خورده با ‘اعتیاد’


…تلفن رو برداشتم و داخلی اش رو گرفتم. مثل همیشه گوشی رو برداشت و گفت: ها؟! گفتم: بابا نونا خشک شد بیا دیگه. الان حسن آقا( آبدارچی) میاد صبحونه رو جمع می کنه ها…معلوم بود حواسش به من نیست. گفت: باشه. بذار این لینک و بذارم، الان میام…و گوشی رو قطع کرد. نشستم سر میز صبحونه. توی اداره اتاقمون دیوار به دیوار هم بود و واسه همین صبحونه رو با هم می خوردیم. بالاخره اومد. گفتم: یخ کردن این چایی به خدا. معلومه کجایی؟ رو میز ضرب گرفت و گفت: ترکونده پسر! کولاک کرده!! گفتم: پرسپولیس؟!! خندید و گفت: ای آقا! لینک و میگم عمو! 67 تا مثبت گرفته! رفته تو لینک های داغ!! حالشو ببر!!…گفتم: پسر دست از سر این بالاترین بردار حالا دیگه… نگاهی کرد و گفت: بالاترین عشقه!! آخرشه! لینک هایی که گذاشتم فرت و فرت داره مثبت می گیره. فقط موندم اون لینک دیروزیه چرا 5 تا بیشتر نگرفت! تقصیر خودمه. به 2 نفر منفی دادم حالا نامردا تیم تشکیل دادن. هر چی میذارم منفی میدن. حالشونو میگرم وایسا. فکر کردن. پول دادم واسش عمو! چی میگی دست از سرش بردار….

راست می گفت …یه ماهی میشد که این اکانت بالاترین رو از یکی از دوستاش خریده بود. می گفت نامرد یه ساله این اکانت رو ساخته و دست بهش نزده. کلا 4 تا لینک باهاش فرستاده میگفت 50 تومن به 30 تومن راضیش کردم! (قابل توجه دارندگان اکانت بالاترین) از اون روز تا حالا هر وقت که میرم می بینم توی بالاترینه! همه سایت های خبری این ور آبی و اون ور آبی رو باز می کنه و تند و تند رفرش می کنه تا مبادا خبری از دستش در بره و لینکش رو کس دیگه ای بذاره! … چند روز پیش رفته بود مسافرت. از اونجا زنگ زد به من که جون من برو نگاه کن ببین لینکی که دیروز گذاشتم چند تا مثبت گرفته!! می گفت اینجا مافیای مثبت و منفی تشکیل میشه. اگه باهات حال نکنن چنان منفی میگیری یا چنان در خماری یه مثبت ساده می مونی که اون روز بی خیال لینک گذاشتن میشی. بعضی روزا هم که انرژیش تموم میشه و نمی تونه لینک بذاره که دیگه خدا رحم کنه! عین این معتادا می ره تو لک! …حرف نمی زنه…جواب درست حسابی نمی ده. انگار انرژی خودش هم مستقیما به انرژی بالاترینش بستگی داره! …خودتون دیگه حساب کنین روزایی که سرور بالاترین به مشکل بر می خوره و سایتش باز نمیشه حال و روزش چجوریه!!
…صبحونش رو خورده نخورده بلند شد. انگار بیشتر از خودش نگران لینک هاش بود!…….

Advertisements